De stal wordt bestuurd door app

Markus Möhler
Markus Möhler
26-04-2022

Het is algemeen bekend dat de digitalisering ook in de landbouw is doorgedrongen. Verschillende functies en processen, vooral rond de stal, worden gecontroleerd en beïnvloed. Het bedrijf Lock uit Ertingen biedt met zijn SBE Farm Management System nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor de boer, waarbij alle parameters in een netwerk met elkaar kunnen worden verbonden. Dit is fabrikantoverschrijdend, waarbij slechts één app nodig is voor alle controleerbare functies.

Ook bevorderlijk voor het welzijn van dieren

Voor de gebruiker betekent dit enerzijds een kostenbesparing en anderzijds een onbeperkte mogelijkheid om het systeem dienovereenkomstig uit te breiden. "Een toekomstgerichte ontwikkeling, die vooral rekening houdt met dierenwelzijn en verhoogde efficiëntie, alsmede met de gezondheid en ontlasting van de boer," aldus Tobias Jäggle, sales manager voor landbouwtechnologie bij Lock, bij de presentatie van het SBE systeem.

Belangrijke uitbreiding van de portefeuille

Het in Ertingen gevestigde bedrijf Lock is wereldmarktleider op het gebied van aandrijftechniek voor ventilatiesystemen. Met het nieuwe besturingssysteem is nu een nieuwe mijlpaal toegevoegd aan de bestaande portefeuille van het bedrijf. Hierdoor wordt de stal van de boer digitaal, wat enorme verbeteringen voor dier en mens met zich meebrengt. Zo registreren speciale sensoren de temperatuur in de stal, de vochtigheidsgraad en de windrichting. Hetzelfde geldt voor de helderheid in de stal of het ammoniakgehalte. De gegevens worden geregistreerd, geanalyseerd en aan elkaar gekoppeld. Geprogrammeerde processen worden vervolgens in werking gesteld via het SBE-besturingssysteem. "Wij bieden de boer individuele modules die hij nodig heeft voor zijn bedrijf. Onze app kan een fabrikantoverschrijdende optimalisatie van de besturingsinfrastructuur aan, waarbij alle bestaande of nieuwe bouwstenen zoals ventilatiesysteem, verlichting of andere functies worden samengevoegd", zegt Tobias Jäggle. Of het nu in een bestaande schuur is of in een nieuw gebouw, de app biedt gedetailleerde gegevensrapportage over alle bestaande bouwstenen.

Een pionier wereldwijd

De software is ontwikkeld door een team van het in Ertingen gevestigde bedrijf Lock, dat ook wereldwijd een pioniersrol vervult. "De know-how komt uit het bedrijf zelf en wij zijn de enige fabrikant op de markt die compatibel is met elk systeem." Bij Lock SBE ligt de nadruk op de juiste ventilatie van een stal. Nok- of zijventilatie via zogenaamde gordijnen worden digitaal geregeld, net als de juiste verlichting. Een koedouche en het gebruik van ventilatoren, alsmede de automatische reiniging van de loopvlakken, komen ook het welzijn van de dieren ten goede. De landbouwer kan alle functies op elk moment via zijn mobiele telefoon of laptop volgen en ze ook individueel beïnvloeden. Ook het gebruik van camera's in de stal of in de omgeving is van groot belang. "Hoe liggen de koeien? Is de verlichting optimaal afgesteld wat betreft tijd en lichtsterkte? Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat camerabewaking biedt", legt Tobias Jäggle uit: "De boer kan samen met ons de toekomst digitaal vormgeven."

Een voorbeeld van waar de digitalisering haar intrede heeft gedaan, werd vervolgens gegeven tijdens een rondleiding in de stal van het melkveebedrijf Müller in Allmannsweiler. Ongeveer zes weken geleden trokken ze volgens landbouwer Karl Müller in de 90 meter lange stal met 150 koeien. De koeien hebben voldoende plaats en ruimte en voelen zich duidelijk op hun gemak in de lichte, met licht doorstroomde en bijna reukloze stal. Ze eten zwijgend hun smakelijke kuilvoer en maken een ontspannen, tevreden indruk. U voelt het optimale binnenklimaat, dat mede tot stand komt door de interactie van de techniek in de stal. "We wilden ook het koecomfort verhogen door de uitbreiding", meldt de veehouder, wat wordt bereikt door verschillende onderdelen in de stal en met de twee melkrobots.

De zij- en nokventilatie wordt geregeld via de binnensensensensoren, de voederstations worden aangestuurd en bovenal zorgt de LED-verlichting voor een ontspannen sfeer. Bovendien wordt de toevoervijzel van de krachtvoersilo gestuurd. Maar dat is niet alles wat er nog via de Lock App geïnstalleerd en gedigitaliseerd wordt. Ook het mestroerwerk wordt door de app aangestuurd en een koedouche en ventilatoren in de buurt van de twee melkrobots volgen nog. "Ik zou minstens zes verschillende besturingen voor mijn stal moeten hebben, maar dat is niet het geval met het Lock SBE bedrijfsmanagementsysteem. Ik kan alles op mijn app controleren en aanpassen aan mijn behoeften, en ik word altijd geïnformeerd als een functie niet wordt uitgevoerd," vertelt Karl Müller.

Een ander aspect van het vertrouwen op dit systeem voor digitalisering is dat deze app compatibel is met alle bestaande systemen en parameters en kan worden uitgebreid. Bovendien is de app gemakkelijk te gebruiken en te wijzigen, en met Christian Weiß en een team van de Ertingense onderneming Lock is er altijd een contactpersoon beschikbaar in geval van problemen. Hij kan alleen maar bevestigen dat het SBE-bedrijfsbeheersysteem rekening houdt met het dierenwelzijn en tegelijk de efficiëntie en de duurzaamheid verhoogt en arbeidstijd bespaart. "Tegelijkertijd is de gezondheid en ontlasting van de landbouwer ook een essentieel onderdeel van het beheerssysteem," zegt Tobias Jäggle. Aangezien dit tot in het oneindige kan worden uitgebreid, kan de digitalisering daarmee ook in de richting van de particuliere sector gaan.