LanLogic Bus systeem succesvol geïntroduceerd op de Horti Fair

06-11-2006

Op de Horti-Fair (31-10 / 03-11 nov) was zowel van de kant van de kwekers als van kassenbouwers, scherminstallateurs en medewerkers van elektrotechnische bedrijven grote belangstelling voor ons nieuwe bus systeem LanLogic.

Vooral het eenvoudig aansluiten, accuratesse en betrouwbaarheid van dit industriële bus systeem worden gewaardeerd. Buiten de beschikbare management informatie en de nauwkeurigheid van de elektronische positiemeting met encoder wordt de mogelijke energiebesparing als een niet onbelangrijk voordeel gezien.

Het systeem wordt momenteel intensief getest en is begin 2007 voor de markt beschikbaar. Het LanLogic bus systeem wordt via de elektrotechnische installatiebedrijven geleverd en geïnstalleerd.

Na de marathon van Amsterdam zult u wel dorst hebben