Lock ontvangt de Ludwig Erhard Prijs in zilver

Frank F. Lock
Frank F. Lock
14-10-2021

Het Ludwig Erhard Prijs Initiatief e.V. (ILEP) heeft acht organisaties onderscheiden voor hun prestaties op het gebied van holistisch beheer. Lock Antriebstechnik GmbH uit Ertingen mag zich dit jaar verheugen op zilver, nadat het in 2019 brons won.

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met complexere en snellere ontwikkelingen. Om de mogelijkheden goed te benutten of de risico's juist in te schatten, bieden intercompany managementsystemen - zoals het EFQM Excellence Model - een nuttig kader en brengen structuur en transparantie in de onderneming. Het proces van voortdurende verbetering is een essentieel aspect hiervan.
Lock Antriebstechnik volgt dit Excellence Model al jaren en heeft zich in 2018 voor het eerst onderworpen aan de beoordelingsprocedure "Recognised for Excellence".
De erkenning voor uitmuntendheid wordt toegekend op de niveaus 3, 4 en 5 sterren. Het vereist een uitgebreide zelfbeoordeling en gegevensverzameling door middel van audits ter plaatse door ervaren beoordelaars.

De reis naar uitmuntendheid

"Wij helpen onze klanten om overal ter wereld omgevingen te creëren waar mensen, dieren en planten zich veilig en comfortabel voelen." Lock zet zich al 175 jaar in voor deze visie door aandrijftechnologie voor natuurlijke ventilatie en zonwering te ontwikkelen en te produceren. Want lucht en licht zijn twee essentiële parameters voor het positief beïnvloeden van de feel-good factor in werkruimten, professionele kassen en tuincentra, en voor het duurzaam verhogen van het dierenwelzijn in veestallen. Op het gebied van de heftechniek worden Lock-aandrijvingen gebruikt voor werkplatforms, in hoogte verstelbare onderhoudsplatforms of lamellensystemen in glasgevels.
Lock is als aandrijvingsfabrikant actief in nichemarkten met speciale eisen voor positioneringsprocessen. Dit vereist maximale flexibiliteit in de processen en variabiliteit in de productenportefeuille om aan de behoeften van de klant te voldoen. Anderzijds moet het concurrentievermogen van de onderneming worden gewaarborgd door voortdurende produkt- en procesinnovaties. Anderzijds is er de uitdaging om het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen te gaan.
Lock is de weg naar uitmuntendheid ingeslagen met het strategieontwikkelingsproces in 1999 en de daaropvolgende generatiewisseling in 2002. In het kader van de ontwikkeling van de strategie en de jaarlijkse doelstellingenplanning werden programma's en projecten voor de voortdurende ontwikkeling van de organisatie vastgesteld en uitgevoerd.
In de zoektocht naar nieuwe impulsen om de organisatie verder op het pad naar uitmuntendheid te brengen, werd de oplossing gevonden met het Uitmuntendheidsmodel van de Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer (EFQM). In 2017 nam Lock voor het eerst deel aan de beoordeling en behaalde 400 punten. In 2019 werden 452 EFQM-punten behaald. En nu 512 punten in 2021.

Prijzen uitgereikt aan acht deelnemers aan de wedstrijd voor uitmuntendheid 

De Ludwig Erhard-prijs in zilver wordt toegekend aan organisaties die blijk geven van uitstekende prestaties en daardoor een vooraanstaande concurrentiepositie op hun markt hebben verworven.
De winnaars van dit jaar hebben aangetoond dat de toepassing van de uitmuntendheidsbenadering van het EFQM de veerkracht en de wendbaarheid van organisaties verbetert. In moeilijke tijden konden zij laten zien dat elk probleem ook een kans biedt om te leren en zich aan te passen. (Uittreksel uit het officiële persbericht van het Initiative Ludwig-Erhard-Preis e.V.)
 "Tot de kleine groep prijswinnaars behoren is een uitstekende prestatie waar we met z'n allen heel trots op mogen zijn". Aldus Frank Lock na de prijsuitreiking in München.