LanLogic

  • Bij LanLogic vindt op basis van de aandrijfserie EWA 12 een intelligente koppeling plaats die vooral in de winter helpen kan om de energiekosten te reduceren.
  • Het geïntegreerde Bus-systeem maakt daarenboven aanzienlijke besparingen op het gebied van de bedrading mogelijk. Door de “plug&play”-aansluiting is de installatie snel en eenvoudig.
  • Het systeem is vrij programmeerbaar en daardoor uitstekend voorbereid voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen en opties.
  • LanLogic bereikt een precisie die tot dusver in de tuinbouw ongekend is. Die regelnauwkeurigheid van 0,1% maakt de kleinste aanpassing mogelijk aan wisselende beïnvloedingsfactoren, bijv. een minimale vochtkier en daardoor minimaal energieverlies.
  • Door de hoge betrouwbaarheid dankzij beproefde industriële componenten wordt een hoogst mogelijke procesveiligheid mogelijk gemaakt.
  • De verschillende basisstructuren kunnen willekeurig worden gecombineerd. Alle basisstructuren zijn ook mogelijk met LAN 50 (frequentieomzetter in plaats van omkeerschakelaar).