Wat u altijd al over de aandrijvingen EWA 10 – EWA 16 had willen weten!

1. Automatische stopinrichting:

Principieel wordt er bij de automatische stopinrichting een verschil gemaakt tussen statische en dynamische automatische stopinrichting. De statische automatische stopinrichting functioneert alleen tijdens stilstand en kan door bevingen en vibraties worden opgeheven.

Derhalve zij onze zelfremmende aandrijvingen altijd voorzien van een dynamische automatische stopinrichting (ook automatische afremming genoemd). Hiervan is sprake als een lopend drijfwerk, bijv. na het uitschakelen van de motor, automatisch tot stilstand komt. Zoals alle zelfblokkerende drijfwerk kunnen onze drijfwerk niet in continubedrijf worden gebruikt.

2. Vermelde lasten en levensduur:

Onze gegevens betreffende de nominale belasting zij minimumwaarden en geen maximumwaarden zoals bij veel andere fabrikanten het geval is. Dat betekent dat als wij zeggen dat het koppel „250 Nm“ is, men er ook van uit kan gaan dat de aandrijving gedurende de gehele levensduur minstens dit vermogen levert. Derhalve staan onze aandrijvingen bekend voor hun hoge krachtreserves.

Wij testen op eigen proefbanken op -­1000 bedrijfsuur onder de in de catalogus vermelde nominale belasting met de vastgelegde inschakelduur. De aandrijvingen zij geconstrueerd voor continue belasting gedurende de gehele levensduur van 20 jaar, afhankelijk van de volledige belasting (daadwerkelijk aanwezig koppel), toepassing, piekbelasting en schakelcycli.
De levensduur kan derhalve bij uw toepassing ook wezenlijk hoger uitvallen, echter moet na deze gebruiksduur in ieder geval een controle van de toestand van de aandrijving plaatsvinden.

3. Elektrische motoren:

Wij maken geen gebruik van standaardmotoren maar uitsluitend van karakteristiek-geoptimaliseerde motoren die voor elke versie en uitvoering zij geoptimaliseerd. Zij zij zo geconstrueerd dat spanningsschommelingen van ca. +/- 5 % worden getolereerd, ook tijdens 60-Hz-bedrijf.

 De elektrische motoren worden zo aangepast dat het drijfwerk niet kan worden vernietigd!

4. Eenfasemotoren:

Eenfasemotoren worden bij ons principieel af fabriek voorzien van prefab bekabeling en met een lange aansluitkabel geleverd. Dat betekent dat de elektrische motor direct via de eindschakelaars wordt uitgeschakeld. Hierdoor wordt de montage aanzienlijk vereenvoudigd en goedkoper, omdat een keer-relais-besturing komt te vervallen. Met de schakelaar TST 10 kan ter plaatse een testrun worden uitgevoerd.

Echter moeten eenfasemotoren niet buiten­sporig groot worden gemaakt. Als zij duidelijk onder de nominale belasting worden bediend, kunnen zij heter worden, waardoor de inschakelduur wordt gereduceerd. Het interne wikkel-aardingscontact kan ook naar buiten worden geleid.

5. Speciale spanningen:

Voor 60 Hz gebruiken wij al altijd speciale motoren en laten we niet gewoon 50-Hz-motoren sneller lopen. Wij garanderen ook altijd dat de vermelde nominale belasting behouden blijft en niet 20% minder, zoals veel fabrikanten doen. Dit geldt ook voor de andere speciale spanningen. Alle speciale motoren worden vóór gebruik op de proefbank geoptimaliseerd en getest.

6. Gelijkstroommotoren 24 V:

De aandrijvingen EWA 10 en EWA 12 zij verkrijgbaar met 24 V DC motoren. Typisch voor gelijkstroommotoren is dat de stroomopname met toenemend koppel sterk stijgt.

Neem gerust contact met ons op en vraag onze keuringsrapporten en diagrammen aan.

7. RWA-installatie:

Vaak worden natuurlijke ventilatiesystemen met RWA gecombineerd. Bij object-specifieke speciale constructies kan geen bewijs van toepasbaarheid conform DIN EN 121 deel 2 worden geleverd.

Hier is het mogelijk om per geval een toestemming bij de bouw- en woningtoezicht aan te vragen. Onze aandrijvingen zij door het Fraunhofer Institut getest op toepasbaarheid in navolging van DIN 18232. Indien gewenst, kunt u het Fraunhofer-­certificaat aanvragen.

8. Optie A60:

Deze optie is geschikt voor gebruik buiten, omdat zij beschikt over rvs-uitgangsassen en een speciale olie voor lagere temperaturen. Voor gebruik buiten gelden aparte installatievoorwaarden (zie hoofdstuk Service/bedrijfsinstructies).

9. Optie besturingseenheid LSC 40:

Optioneel bij de eindschakelaar END 20 zijn onze elektrische aandrijvingen verkrijgbaar met de LSC 40.10. Deze bevat standaard de extra eindschakelaar en kan uitgebreid met de LPR 02 analoge of uitgebreid met de LPR 04 analoge en digitale signalen weergeven.