Tips en trucs

EWA 10 – EWA 16 / EZW 64

Aandrijving loopt niet:

 • Controleer de spanningstoevoer direct aan de aandrijving.
 • Controleer de instelling van de eindschakelaar en stel evt. in.
 • Controleer de motoraansluiting: Draai de contacten vast.
 • Controleer de motor-veiligheidsschakelaar, controleer de instelling (nominale stroom zie typeplaatje).
 • Bij aandrijvingen met een 1-fasemotor kan de temperatuurcontrole (WSK) van de motor hebben gereageerd: Laat de motor afkoelen.

Eindpositie overschreden:

 • Controleer het draaiveld.
 • Controleer of de stelringen goed vast zitten en controleer de instelling van de eindschakelaar.
 • Controleer de schakelfunctie elektrisch voor de schakelaars HI en HII, evt. voor de extra schakelaars SI en SII.
 • De eindschakelaar-rol mag niet gekanteld zijn, zie montagehandleiding.
 • Controleer de schakelfunctie van de besturing.
 • Op onze homepage vindt u een END 20 animatie.

Olielekkage

 • Controleer de montagepositie van de ontluchtingsplug.

RMA 20

Aandrijving draait alleen in één richting

 • Leiding N met leiding L verwisseld.
 • WSK wikkel-aardingscontact in werking gezet (intermitterend bedrijf). Zie gebruiksaanwijzing.

LSR 20 / 25 / 35

Geen temperatuurweergave op het display

 • Controleer de spanningstoevoer van de ventilatieregelaar.
 • Controleer de zekeringen.
 • Controleer de temperatuursensor (zie gebruiksaanwijzing).
 • Is de temperatuursensor aangesloten?

De positie van de ventilatie komt niet overeen met de actieve grootheid in bedieningsmenu 1

 • Controleer de looptijd-registratie en voer evt. uit (zie gebruiksaanwijzing).

Ventilatie gaat niet helemaal open

 • Controleer de begrenzing Max.

Ventilatie gaat bij regen niet helemaal dicht

 • Controleer de begrenzing Min.

Ventilatie sluit niet bij regen

 • Controleer de regenmelder.

Voor meer fouten, zie gebruiksaanwijzing.


LSR 05

Geen temperatuurweergave op het display

 • Controleer de spanningstoevoer van de ventilatieregelaar.
 • Controleer de zekeringen.
 • Controleer de temperatuursensor (zie gebruiksaanwijzing).
 • Is de temperatuursensor aangesloten?

Ventilatie gaat bij regen niet dicht

 • Controleer de regenmelder.

Heugelaandrijvingen en drijfwerken

 • Gebruik de door de fabrikant aangegeven speciale smeermiddelen.
 • Smeer de tandheugel afhankelijk van de toepassing minstens een keer per jaar.
 • Aanhaalmoment zie gebruiksaanwijzing.

Alle beschreven werkzaamheden dienen door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Gekwalificeerd personeel zijn personen die op grond van hun opleiding, ervaring, onderwijs (bijv. door Lock gecertificeerde installateurs) evenals hun kennis van de betreffende normen en bepalingen, voorschriften betreffende de ongevallenpreventie en bedrijfsverhoudingen, door de voor de veiligheid van de installatie verantwoordelijke persoon gerechtigd zijn om de betreffende vereiste werkzaamheden uit te voeren en hierbij mogelijke gevaren kunnen herkennen en voorkomen.