Skip to main content Skip to page footer

Zijwandkleppen kunt u gebruiken om uw stal optimaal te ventileren. Met een aandrijving worden één of meerdere ventilatiekleppen bediend. Via een verbindingsas zijn de stellingen met het aandrijfsysteem verbonden. Ze maken een nauwkeurige controle van de toevoerlucht mogelijk. Afhankelijk van de klimaatzone kan de zijwandklep in meerdere klepdelen worden verdeeld. Door het draaibare lager kunnen alle afzonderlijke segmenten worden gecombineerd tot een grote, vrij beweegbare gevel.

Inbraakbeveiliging voor pluimvee

Bij pluimveedieren worden vaak uitloopkleppen met inbraakbeveiliging toegepast om ongewenste toegang tot het interieur van de stal te voorkomen door dieren die pluimvee azen.

Dit maakt deze vorm van ventilatie bijzonder bijzonder

 • Voor een optimaal stalklimaat en dierenwelzijn
 • Ongecompliceerde en flexibele installatie
 • Duurzaam en robuust
 • Maakt nauwkeurige regeling van de toevoerlucht en dwarsventilatie mogelijk
 • Onderhoudsarm en geluidsarm

Ook bij de openingswijdte van de zijkleppen speelt de wind een belangrijke rol. Door de aandrijvingen te koppelen aan het SBE boerderijmanagementsysteem en daarmee ook aan een weerstation kan de windsnelheid/richting worden gemeten en de informatie worden doorgegeven. Als de vooraf ingestelde maximale windsnelheid wordt overschreden, reageren de ventilatiekleppen volgens de opgegeven instelling. Het kan zijn dat de ventilatie-elementen aan de loefzijde gesloten zijn, terwijl de stand van de ventilatiekleppen aan de loefzijde open blijft. Regen heeft ook invloed op de stand van de ventilatiekleppen. Dienovereenkomstig kunnen deze naar de vooraf ingestelde positie worden verplaatst om te voorkomen dat het strooisel vochtig wordt.

 • Voor een optimaal stalklimaat en dierenwelzijn
 • Ongecompliceerde en flexibele installatie
 • De minimale en maximale opening kunnen eenvoudig worden aangepast
 • Met één aandrijving kunnen meerdere kleppen tegelijk worden verplaatst
 • Onderhoudsarm en geluidsarm
 • Inbraakbeveiliging 
 • Bescherming van uw eigen privacy 
 • Behoud van de dierenpopulatie