Skip to main content Skip to page footer

Wanneer u kiest voor ventilatie op het kasdek, kunt u kiezen uit verschillende typen. De keuze hangt af van de grootte van de kas, de gekweekte planten en de plaatselijke klimatologische omstandigheden. Naast breedkap- en cabrioventilatie komen ook groepsventilatie en de multitunnel veel voor . Hoewel er verschillen zijn in specifieke kenmerken, delen deze soorten ventilatie de basisprincipes om de omgevingsomstandigheden in de kas te optimaliseren en zo een gezonde plantengroei te ondersteunen. 

Ze verbeteren de luchtcirculatie, reguleren de temperatuur, regelen de luchtvochtigheid en zijn aanpasbaar. Alle systemen zijn ontworpen om de efficiëntie in de plantenteelt te verhogen. Moderne technologieën, zoals automatische regelsystemen en sensoren, optimaliseren de efficiëntie en duurzaamheid van deze ventilatiesystemen.

Breedkapventilatie

Breedkapper ventilatie is een nokventilatie over de volledige lengte en is een veelgebruikte methode in tuincentra waar luiken of ramen langs de zijwanden van de kas worden geplaatst. Deze kunnen handmatig of automatisch worden geregeld voor een effectieve ventilatie. Het voordeel van breedscheepsventilatie ligt in het vermogen om een ​​gelijkmatige luchtcirculatie door de kas te garanderen. Dit is vooral belangrijk om temperatuurverschillen te minimaliseren en een consistent klimaat voor de planten te creëren. 

LEES MEER

Cabrioventilatie

In plaats van conventionele ventilatieramen zorgen Lock-aandrijvingen in de cabrioletkas ervoor dat het dak volledig kan worden geopend om optimale ventilatie en een effectieve manier om de luchtcirculatie te optimaliseren te garanderen. Wordt gebruikt om jonge planten te kweken, omdat de omstandigheden hetzelfde zijn als buiten, maar hier beter beschermd zijn.

LEES MEER

Multitunnel

De multitunnel met doorlopende dakventilatie speciaal voor foliekassen maakt een nauwkeurige regeling van de ventilatie over de gehele lengte van de constructie mogelijk. Dit is vooral handig in grote kassen waar verschillende plantzones bestaan ​​en aan individuele klimaateisen moet worden voldaan. Door ze met keertandwielen aan elkaar te koppelen, kunnen meerdere tunnels (multitunnels) tegelijkertijd worden bediend.

LEES MEER

Doorverbindingssystemen/Groepsventilatiesystemen

Ze worden gebruikt voor de ventilatie van kassen met meerdere gangpaden. Hier zijn meerdere kassen met elkaar verbonden, waarbij de ventilatie tussen deze units wordt afgestemd. Dit zorgt voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en een betere controle over het microklimaat.

LEES MEER