Skip to main content Skip to page footer

Continu ventileren is een continue ventilatiemethode waarbij over de gehele lengte van de kas ventilatieluiken worden geplaatst. Deze kleppen kunnen handmatig of automatisch worden bediend en zorgen voor een gelijkmatige luchtcirculatie over de gehele kweekruimte. Deze methode zorgt voor een constante luchttoevoer, wat vooral in grote kassen van belang is. Continue ventilatie speelt een cruciale rol bij het voorkomen van hittestress en het bevorderen van een gezonde plantengroei. 

Aan weerszijden van het dak bevindt zich een doorlopende ventilatieklep in de richting van de nok.

Continue ventilatie

  • zie ook klepventilatie 
  • Met behulp van een duwstangsysteem kunnen met slechts enkele componenten grote oppervlakken worden verplaatst 
  • Homogeen kasklimaat mogelijk dankzij dezelfde raamopeningen
  • zie ook klepventilatie 
  • verminderd gebruik van elektrische aandrijvingen, besparingen op bekabeling en elektrische componenten