Skip to main content Skip to page footer

Onze aandrijfsystemen zijn ontworpen om uw voertafelbruggen met een hoge mate van betrouwbaarheid te verplaatsen. Met onze aandrijvingen heeft u moderne techniek in uw stal voor de “hoofdstraat” in uw veestal. Voertafelbruggen worden elektrisch omhoog geklapt en zorgen ervoor dat het vee een  soepele en vlakke overgang over de voerplaats heeft . Hierdoor kan het melkvee stressvrij, veilig en zonder vervuiling van de voedertafel naar de melkstal gereden worden. Hierdoor wordt niet alleen het comfort van de dieren gewaarborgd, maar ook de hygiëne van de machines en de voerplaatsen. De door ons aangeboden aandrijfunits kunnen worden gekozen op basis van uw ideeën en wensen.

 

Bubble for comfort
Bubble for animal welfare Bubble for animal welfare
  • Hoge kwaliteit,  
  • Weinig onderhoud en weinig slijtage,  
  • Grote krachten kunnen worden geabsorbeerd,  
  • Producten op elkaar afgestemd 
  • Levensduur,  
  • Weinig tot geen onderhoudsinspanningen,  
  • Veiligheid door producten die al vele jaren beproefd zijn.