Skip to main content Skip to page footer

De eerlijke pluimveehouderij staat voor grote uitdagingen met een groeiende wereldbevolking en een toenemende vraag naar hoogwaardige, duurzame dierlijke producten. Het aantal dieren per vierkante meter neemt dienovereenkomstig toe. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn een prioriteit geworden. Dit resulteert in maatregelen die zorgen voor een goede ventilatie, toegang naar buiten mogelijk maken, meer ruimte bieden en het pluimvee dwingen hun nest te verlaten. Een optimaal stalklimaat is daarom cruciaal voor de gezondheid van de dieren, hun prestaties en groei. De Lock aandrijvingen bieden hiervoor een efficiënte oplossing.

Voor ideale ventilatie in de stal

Verhoogde eiproductie en verminderd risico op breuk

Zorgen voor hoge hygiënenormen

Betrouwbaarheid door hoogwaardige producten die door de jaren heen zijn ontwikkeld en gebruikt

Een gunstig klimaat creëren voor het leggen van eieren

Oplossingen voor pluimvee

Onze aandrijvingen lopen altijd voorop in de pluimveehouderij. Wij bieden u de perfecte oplossing voor uw stal.

 

Deze omvatten onder meer

  • Ventilatie 
  • Nestsysteem 
  • Voer- en drinksystemen 
  • Verduistering 
  • Zij- en uitlaatkleppen

Toepassingen

Ontdek onze innovatieve aandrijfsystemen, die op uiteenlopende manieren in pluimveestallen worden toegepast. Van het regelen van ventilatiesystemen tot het bedienen van nestsystemen en het grootbrengen van drinkbakken: onze technologieën optimaliseren de pluimveehouderij. Ze ondersteunen ook runsystemen en zijn ook geïntegreerd in mobiele pluimveestallen. Lees meer over onze oplossingen voor een efficiënte en moderne pluimveehouderij!

Ventilatie

In de hedendaagse pluimveehouderij zijn maatregelen om de efficiëntie te verhogen en de productie te rationaliseren essentieel om optimale resultaten te bereiken. Een ideale omgeving speelt een cruciale rol bij de optimale ontwikkeling van het pluimvee. Vooral het stalklimaat is één van de essentiële factoren die een grote invloed hebben op het welzijn van de dieren. Het is daarom essentieel om te beschikken over een ventilatiesysteem dat altijd zorgt voor de juiste balans tussen temperatuur, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, ongeacht de heersende klimatologische omstandigheden.

Wandkranen

Met ons aandrijfsysteem kan de klepkap van het ventilatiesysteem worden geopend door deze naar beneden te trekken, waardoor een nauwkeurige controle van de opening en een optimale toevoer van verse lucht op elk moment van het jaar mogelijk is. 

LEES MEER

Zijkleppen

Met één aandrijving kunnen één of meerdere ventilatiekleppen worden bediend. Via een verbindingsas zijn de stellingen met de aandrijving verbonden.

LEES MEER

Nestsysteem

Nestsystemen creëren een rustige omgeving voor pluimvee. Afhankelijk van de uitvoering worden de systemen via stellingen naar boven geduwd of via staalkabels omhoog getrokken.

LEES MEER

Voer- en drinksystemen

Water en voer zijn in de pluimveehouderij onlosmakelijk met elkaar verbonden. De voedselopname neemt toe of af afhankelijk van de wateropname van de dieren. Voor een gezonde groei is het daarom belangrijk om voortdurend te zorgen voor een hoge voer- en waterkwaliteit. Voer- en drinksystemen die met onze aandrijvingen verplaatst kunnen worden bieden hier uitkomst.

LEES MEER

Andere applicaties

In de moderne veehouderij spelen technologische innovaties een cruciale rol in het welzijn van onze dieren en de efficiëntie van onze bedrijfsvoering. Terwijl uitgangshekken en kleppen ervoor zorgen dat onze dieren zonder stress de stal kunnen verlaten, biedt de verduistering in de pluimveestal hen een rustige omgeving. Met de mobiele stal blijven boeren flexibel en kunnen ze tegelijkertijd het financiële risico verkleinen. Lees meer over deze toepassingen door op Meer informatie te klikken.

Uitloopschuiven en kleppen

Via de uitloopkleppen met touw- of reksysteem kunnen de dieren de stal verlaten. Het openen kan met de hand of gemotoriseerd gebeuren.

LEES MEER

Mobiele stal

Een mobiele stal is zo ontworpen dat deze op regelmatige tijdstippen van locatie kan wisselen. Het is niet alleen kleiner en flexibeler dan stilstaande gebouwen, maar het vermindert ook het financiële risico.

 LEES MEER

Verduistering

De verduistering in de pluimveestal helpt bij het stressvrij inladen van de dieren en verhoogt zo het dierenwelzijn tot aan het einde.

LEES MEER