Ventilatiesoorten voor doorlopende luchting

Hieronder staan verschillende soorten ventilatiesystemen zoals bij gebouwen, stallen of kassen kunnen worden toegepast.

Vlinder-ventilatie

[Translate to Niederländisch:] Schmetterlings-Lüftung
Die Schmetterlingslüftung von Lock öffnet auf jeder Dachseite von Hallen, Gebäuden oder Ställen
Das Antriebssystem von Lock öffnet die Klappen auf jeder Dachseite, sodass eine durchgehende Belüftung entsteht. Dieses Lüftungssystem wird Schmetterlingslüftung genannt.
 • Bij hallen, gebouwen, stallen, kassen of dergelijke opent een aandrijfsysteem aan elke kant van het dak een doorlopende luchting.
 • Bij de zij-ventilatie opent een aandrijving een doorlopende hef-neerlaatventilatie of een
  ventilatieklep.
 • Hier worden heugelaandrijvingen van de serie ZSG, AZD evenals EZD toegepast.

 

Cabrioventilatie

[Translate to Niederländisch:] Cabrio-Lüftung
Das Lock Antriebssystem ermöglicht bei der sogenannten Cabrio-Lüftung, dass sich das gesamte Dach öffnet. Durch den Antrieb werden mehrere durchgehende Lüftungsklappen durch mehrere Umlenkgetriebe bewegt.
 • Het hele dak kan worden geopend (cabrio type C).
 • Bij de dakventilatie opent het aandrijfsysteem aan elke kant van het dak meerdere doorlopende ventilatiekleppen. De aandrijving zet meerdere haakse overbrengingen in beweging.
 • Bij de zij-ventilatie opent een aandrijving een doorlopende hef-neerlaatventilatie of een ventilatieklep.
 • Hier worden heugelaandrijvingen van de serie ZSG, AZD evenals EZD toegepast.

Multitunnelventilatie

[Translate to Niederländisch:] Multitunnel-Lüftung
Die Multitunnel-Lüftung ist eine Dachlüftung, bei der das Antriebssystem von Lock eine durchgehende Lüftungsklappe öffnet. Das bewegen mehrerer Tunnel gleichzeitig ist dank der aneinander gekoppelten Umlenkgetriebe möglich.
 • Bij de dakventilatie opent het aandrijfsysteem een doorlopende ventilatieklep.
 • Hier worden heugelaandrijvingen van de serie ZSG, AZD evenals EZD toegepast.
 • Door het aan elkaar koppelen met haakse overbrengingen kunnen er ook gelijktijdig meerdere tunnels (multitunnel) worden bediend.

Luchtingssystemen voor Venlokassen

Op deze pagina staan speciale soorten ventilatiesystemen die bij Venlokassen worden toegepast.

Railluchting

[Translate to Niederländisch:] Klappen-Lüftung
Das Antriebssystem von Lock öffnet bei der Klappen Lüftung mehrere einzelne Lüftungsklappen auf jeder Dachseite und die Klappen jedes nebeneinander liegenden Schiffes.
 • Hier worden de ramen van  de luwzijde als de windzijde van de naast elkaar liggende kappen door twee aandrijvingen geopend.
 • Hier worden in geval van spantrailluchting aandrijvingen van de serie LZG toegepast en in geval van schommelluchting van de serie UBL.

Cabrioventilatie

[Translate to Niederländisch:] Cabrio-Lüftung
Die Cabrio-Lüftung unterscheidet sich in zwei Typen. Typ A funktioniert mit einem zentralen Lüftungsrohr und Typ B arbeitet mit Schubstangensystem. In beiden Varianten finden Zahnstangengetriebe von Lock Anwendung.
 • Type A als rijensysteem met centrale ventilatiebuis onder de nok, hier worden heugelaandrijvingen van de serie ZSG, AZD alsook EZD toegepast.
 • Type B met drijfstangsysteem, hier worden heugelaandrijvingen van de serie LZG / UBL toegepast.
 • Neem onze aanwijzingen betreffende cabrioventilatie in acht.

Doorlopende ventilatie

[Translate to Niederländisch:] Durchgehende Lüftung
Die durchgehende Lüftung ermöglicht das Öffnen von aneinanderliegenden Gewächshaus-Schiffen durch Lock Antriebssysteme.
 • Aan elke kant van het dak een doorlopende nokluchting. Een aandrijf­systeem opent meerdere ramen van aan elkaar liggende kas-kappen.
 • Hier worden systemen met boven elkaar resp. naast elkaar liggende drijfstangsystemen met heugelaandrijvingen LZG / UBL toegepast.

Ventilatiesoorten voor cabriosystemen

Bij cabriosystemen kan het dak nagenoeg helemaal worden geopend om zo een maximale ventilatie te creëren. Door de grote keuzemogelijkheid op het gebied van aandrijvingen en heugelaandrijvingen is het mogelijk om voor elke cabrio-uitvoering een oplossing te bieden. Het mechanische systeem kan als rijensysteem (type A + C) of als drijfstangsysteem (type B) worden uitgevoerd.

Hieronder staan van de meest gangbare uitvoeringen van de cabrioventilatie (type A – C) de betreffende kenmerken:

Cabrioventilatie – type A als rijensysteem

[Translate to Niederländisch:] Typ A
[Translate to Niederländisch:] Typ A
 • De aandrijving vindt plaats via een centrale, onder de nok liggende ventilatie-as.
 • Beide kanten van het dak worden door een aandrijving gelijktijdig in beweging gezet.
 • Als aandrijving worden EWA met 1–9 rpm gebruikt.
 • In combinatie met heugelaandrijvingen van de serie ZSG, AZD evenals EZD worden optimale sluit-snelheden bereikt.

Cabrioventilatie – type B als drijfstangsysteem

[Translate to Niederländisch:] Typ B
[Translate to Niederländisch:] Typ B
 • De aandrijving vindt plaats via een op de tralieligger liggend drijfstangsysteem.
 • Elke kant van het dak wordt steeds door een aandrijving in beweging gezet.
 • Als aandrijving worden snelle EWA, onze beproefde SpeedLogic of TurboLogic toegepast.
 • In combinatie met heugelaandrijvingen van de serie LZG / UBL worden optimale sluit-snelheden bereikt.

Cabrioventilatie – type C als rijensysteem

[Translate to Niederländisch:] Typ C
[Translate to Niederländisch:] Typ C
 • De doorlopende ventilatiekleppen zijn aangebracht zoals bij de breedkapkassen.
 • Als aandrijving worden EWA met 1–9 rpm gebruikt. In combinatie met onze heugelaandrijvingen van de serie ZSG, AZD evenals EZD creëert men zo een optimaal ventilatiesysteem.
 • Met onze haakse overbrengingen kunnen ook meerdere ventilatiekleppen tot één systeem worden samengevoegd.