Skip to main content Skip to page footer

Het stabiele klimaat heeft een enorme invloed op het welzijn en de gezondheid van dieren en levert een belangrijke bijdrage aan de soortgerichte veehouderij. De prestaties van dieren kunnen negatief worden beïnvloed door ongunstige stabiele klimaatomstandigheden. Of andersom: hoe meer prestaties de dieren moeten presteren, hoe hoger de eisen aan hun omgeving.

Oplossingen paarden

Verbetering van de prestaties van de dieren. Denk hierbij aan onze wikkelventilatie en individueel aangepaste ventilatiesystemen uitgerust met onze aandrijvingen. Door het gebruik van onze producten levert u een duurzame bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van uw paarden.

Deze omvatten onder meer:

  • Wikkel ventilatieopeningen 
  • Controles 
  • Individuele ventilatiesystemen

Toepassingen

Ideale ventilatie in stallen, maneges en longeercirkels is cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van paarden. Door gebruik te maken van ventilatiesystemen aan de zijkanten, zoals wikkelventilatie en heframen en op het dak met nokventilatie, gecombineerd met intelligente digitale aansturing, creëren we optimale leefomstandigheden voor de dieren. Daarnaast wordt het werk van boeren makkelijker gemaakt en wordt er een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid in de landbouw.

Ventilatie

Ontdek de verschillende ventilatiesystemen voor daken en muren.

Zijluchting

Wikkelventilatie

Met de mogelijkheid om van boven, van onderen of een variabele combinatie van beide te openen, zet de VariVent®-wikkelventilatie nieuwe normen op het gebied van veelzijdigheid.

LEES MEER

Heframen

Bij deze ventilatiemethode wordt een neerlaatbare lichtstrook geopend en gesloten. Het hijs- of sluitproces wordt uitgevoerd met behulp van touwen of een bovengrondse schacht.

LEES MEER

Dak

Nokventilatie

Een oplossing voor natuurlijke ventilatie is continue nokventilatie, waarmee een ideaal klimaat in het gebouw kan worden gecreëerd.

LEES MEER

Besturing

Tegenwoordig maken intelligente systemen automatische controle van onder meer het klimaat mogelijk ten behoeve van de dieren. De integratie van digitale besturingssystemen in de stal biedt daarom een ​​moderne en duurzame oplossing voor de landbouw. 

Nauwkeurige controle van het stabiele klimaat verbetert niet alleen de levensomstandigheden van de dieren, maar verhoogt ook de efficiëntie en winstgevendheid van landbouwactiviteiten in een steeds meer gedigitaliseerde wereld. Naast het regelen van de ventilatie in de stal via onze ventilatiecontroller, hebben we met Lock SBE nu een allesomvattende, digitale oplossing van een bijzonder soort gecreëerd.

LSR-controle

Om een ​​betrouwbare klimaatregeling voor uw stal te garanderen, bieden wij u onze beproefde ventilatiecontroller aan, die snel en kosteneffectief kan reageren op temperatuur, wind en regen.

LEES MEER

SBE Bedrijfsmanagementsysteem

Op het gebied van de landbouw is het intelligente, slimme systeem van Lock een grote stap in de toekomst – ten behoeve van mensen, dieren en planten.

LEES MEER

Dankzij ons logisch opgebouwde productaanbod ontwikkelen wij samen met u aandrijftechniek voor bijzondere toepassingen zoals bijvoorbeeld: voerrekken.